Począwszy od 2010 r. wykonałem ponad 250 audytów energetycznych, audytów efektywności ekologicznej, audytów oświetlenia wbudowanego, świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla obiektów Skarbu Państwa, samorządów terytorialnych, obiektów kultury, obiektów sakralnych, obiektów szpitalnych, budynków przemysłowych oraz mieszkalnych. Na Państwa życzenie zostanie udostępniona pełna lista zrealizowanych projektów.

Audyty energetyczne

– audyt budynku Kordegardy, Oranżerii, Stajni, Figarni Pałacu w Wilanowie
– audyt budynku A i B Biblioteki Narodowej w Warszawie
– audyt Szkoły Muzycznej w Gnieźnie, Złotowie, Bydgoszczy, Pile, Szamotułach wykonany na zlecenie Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– audyt budynku Farmacji, Dydaktycznego, Domu Studenta, Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
– audyt budynków Instytutu Psychiatrii w Warszawie
– audyt budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
– audyt Klasztoru Ojców Jezuitów „Na Górce” w Zakopanem, Bytomiu oraz Nowej Soli
– audyt budynków użyteczności publicznej na zlecenie Urzędu Dzielnicy Bielany w Warszawie
– audyt Urzędu Skarbowego we Wrocławiu
– świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Policji w Poznaniu i Koninie
– audyt efektywności ekologicznej dla Starostwa w Opolu Lubelskim
– audyt Hali Sportowej Centralnego Ośrodka Lekkoatletycznego w Spale

Plany gospodarki niskoemisyjnej

– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zarzecze na lata 2016 – 2020;
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rokietnica na lata 2016 – 2020;
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin lata 2016 – 2020;
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Roźwienica lata 2017 – 2020;
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna na lata 2016 – 2020;
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borzęcin na lata 2016 – 2020;
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszana Dolna na lata 2016 – 2020;

Nasi Klienci