Począwszy od 2010 r. wykonałem ponad 250 opracowań na potrzeby Klientów instytucjonalnych,
jak i prywatnych. Moje doświadczenie stanowi gwarancję wykonania dokumentacji energetycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, ale również z uwzględnieniem realnych możliwości wykonania przyjętych założeń.

 

– uprawnienie Ministerstwa Infrastruktury do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (nr uprawnień MI/ŚE/1883/2009);

– wpis nr 3890 do centralnego rejestru ‚Wykazu osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej’ prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

– członek Zrzeszenia Audytorów Polskich

– licencja zarządcy nieruchomości.

 

– szereg wykonanych opracowań budynków mieszkalnych, sakralnych, użyteczności publicznej;

– współpraca z instytucjami prowadzącymi nabory wniosków w ramach programów operacyjnych;

– koordynacja i praca w zespole oceniającym wnioski w ramach programu „Zielone inwestycje” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2013/2014 r.).

 

– 100% skuteczności – wszystkie z wykonanych przeze mnie opracowań energetycznych uzyskały pozytywną opinię niezależnych weryfikatorów NFOŚiGW, BGK, WFOŚiGW

 

– 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zdobyte na stanowisku Dyrektora Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu;

– opracowanie projektu termomodernizacji oraz montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, stanowiącego jedną z pierwszych tego typu inwestycji w Polsce (inwestycja zrealizowana w ramach programu „Termomodernizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu”).

 

Dlaczego ja?