Program czyste powietrze

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do: wymiany kotła, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.,  docieplenia przegród  zewnętrznych, wymiany okien drzwi, rekuperacji oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Dotacja może wynosić maksymalnie  37 000 zł.

– opracujemy audyt energetyczny budynku

– wykonamy i złożymy wniosek o dofinansowanie

– wypełnimy wniosek o płatność

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Więcej informacji o programie mogą Państwo odnaleźć na stronie NFOŚiGW pod adresem https://www.czystepowietrze.gov.pl/