Oferuję Państwu usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa energetycznego

Obok wykonywania audytów energetycznych (będących głównym profilem działalności firmy), moja działalność obejmuje:

– opracowanie kompletnego wniosku na potrzeby programu „Czyste Powietrze”;

– opracowywanie studiów wykonalności projektów z zakresu termomodernizacji, rewitalizacji, jak i innych, aplikujących o pozyskanie środków zewnętrznych;

– opracowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnych dla Gmin;

– kompleksowe opracowywanie wniosków o pożyczkę lub dotację w ramach konkursów ogłaszanych przez IZ RPO, NFOŚiGW, czy też WFOŚiGW;

– przygotowanie założeń dla planów zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W przypadku nawiązania współpracy wykonane przeze mnie opracowania podlegają 24-miesięcznej gwarancji, w ramach której, zobowiązuje się do ich bezpłatnej aktualizacji względem zmieniających się przepisów prawa oraz wymogów konkursów ogłaszanych przez IZ RPO, NFOŚiGW, czy też WFOŚiGW.

Dlaczego ja?
Nasi Klienci